Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i konkret personalesag
 
Dokument  ny udt.pdf
 
Dato for udtalelse 24-05-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at et afslag på aktindsigt i et notat på en konkret personalesag, der indeholdt de bagvedliggende årsager til en indstilling om afsked, ikke var i strid med offentlighedslovens § 21, stk. 3, idet retten til aktindsigt i medfør af bestemmelsen kun omfatter oplysninger om selve den disciplinære reaktion.

Statsforvaltningen anmodede imidlertid kommunen om at genoptage behandlingen af sagen med henblik på at tage stilling til spørgsmålet om meroffentlighed.
 
Publiceret 25-05-2016 16:14:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017