Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Ret til aktindsigt i egen personalesag
 
Dokument  personalesag.pdf
 
Dato for udtalelse 01-06-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at blandt andet lønmæssige oplysninger på en konkret personale sag vedrørende andre ansatte i det offentliges tjeneste ikke kan undtages fra retten til aktindsigt i medfør af forvaltningslovens § 15 b, nr. 5. Det er i offentlighedslovens § 21, stk. 3, er bestemt, at der, uanset den generelle undtagelse fra retten til aktindsigt efter § 21, stk. 2, i sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, i overensstemmelse med lovens almindelige regler skal meddeles indsigt i oplysninger om blandt andet den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsmæssige opgaver og lønmæssige forhold. Oplysninger af den nævnte karakter kan på den baggrund ikke anses for at være fortrolige og bestemmelsen i forvaltningslovens § 15 b, nr. 5, kan af den grund med den i sagen anførte begrundelse ikke danne grundlag for afslag på aktindsigt.

 
Publiceret 02-06-2016 13:41:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017