Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt i et lukket punkt på et byrådsmøde
 
Dokument  2016-22035.pdf
 
Dato for udtalelse 01-06-2016
 
Resumé 

En journalist har fået delvist afslag på aktindsigt i et lukket dagsordenspunkt med bilag på et byrådsmøde vedrørende en rammeaftale for Forskerparken Syd A/S.

Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Sønderborg Kommune ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at undtage det omhandlede materiale i medfør af offentlighedslovens § 33, nr. 3.

Statsforvaltningen har på den ovennævnte baggrund anmodet Sønderborg Kommune om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til en journalists anmodning om aktindsigt i det omhandlede materiale.

Statsforvaltningen har bemærket, at vi ikke ved denne udtalelse har taget stilling til, om Sønderborg Kommune med en mere udførlig begrundelse kan meddele afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, nr. 3. Statsforvaltningen har endvidere bemærket, at Sønderborg Kommune ikke ses at have meddelt aktindsigt i sagens aktliste, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 2, nr. 2.

 
Publiceret 03-06-2016 09:16:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017