Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i oplysninger om fravær for byrådsmedlemmer mv.
 
Dokument  udtalelse om aktindsigt efter offentlighedslove...
 
Dato for udtalelse 02-06-2016
 
Resumé Anmodning om aktindsigt i oplysninger om fravær for byrådsmedlemmer
Da Aarhus Kommune den 24. september 2015, hvor kommunen modtog anmodningen om aktindsigt, var i besiddelse af dokumenter, der indeholdt oplysninger om fravær for byrådsmedlemmer, herunder statistik for 2014, og i et vist omfang fraværsårsager, kunne kommunen udlevere disse med henblik på, at X selv sammenstillede oplysningerne.

Det var på den baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke ved afgørelsen af 24. september 2015 var berettiget til at afslå anmodningen om aktindsigt i oplysninger om den årlige sygefraværsprocent for medlemmer af byrådet siden 1. januar 2010 med den anførte begrundelse, men i stedet skulle have taget stilling til, om X i henhold til offentlighedsloven skulle have oplysningerne udleveret.

Da visse oplysninger vedrørende fraværsårsag og fremmøde for byrådsmedlemmer fremgik af kommunens hjemmeside, var det i overensstemmelse med offentlighedslovens § 40, stk. 1, nr. 2, at vejlede om, hvor oplysningerne kunne findes på hjemmesiden.

Det var herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke fuldt ud var i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven.

Anmodning om aktindsigt i oplysninger om skader på kommunens kørertøjer
Det fremgik af sagen, at Aarhus Kommune den 25. september 2015, hvor kommunen modtog anmodningen om aktindsigt, var i besiddelse af dokumenter, der indeholdt sådanne oplysninger om antallet af og udgifter til motorskader under 10.000 kr., at kommunen efter ”en manuel bearbejdning af dele af datamaterialet” kunne imødekomme anmodningen om aktindsigt.
Disse oplysninger var som udgangspunkt omfattet af retten til aktindsigt.

Det var på den baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke ved afgørelsen af 19. oktober 2015 var berettiget til at afslå anmodningen om aktindsigt med den anførte begrundelse, men i stedet skulle have taget stilling til, om X i henhold til offentlighedsloven skulle have oplysningerne udleveret med henblik på selv at foretage en bearbejdning og sammenstilling.

Henset til, at Aarhus Kommune henholdsvis den 30. september 2015 og den 11. december 2015 havde givet aktindsigt i de ønskede oplysninger om fravær for byrådsmedlemmer og skader på kommunens kørertøjer foretog Statsforvaltningen efter omstændighederne på det foreliggende grundlag ikke videre i sagen.
 
Publiceret 06-06-2016 08:48:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017