Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i opkald til alarmcentral, herunder aktindsigt efter anonymisering
 
Dokument  udtal. om aktindsigt § 30 nr. 1.pdf
 
Dato for udtalelse 16-06-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at oplysninger i rapporter om ambulance- og akutlægebilkørsel er omfattet af offentlighedslovens § 30, nr. 1, da oplysningerne kan henføres til enkeltpersoners helbredsforhold.

Der er i udtalelsen endvidere redegjort for, at det af forarbejderne til offentlighedslovens § 30, nr. 1 fremgår, at forvaltningsmyndigheden efter anmodning fra den aktindsigtssøgende bør gennemføre en anonymisering af de oplysninger, der er omfattet af bestemmelsen efter et princip svarende til meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens § 14, hvis anonymiseringen kan foretages uden nævneværdig brug af myndighedens ressourcer samt kan ske tilstrækkelig effektivt.
 
Publiceret 17-06-2016 09:14:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017