Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 19, stk. 1.
 
Dokument  udtalelse om aktindsigt efter offentlighedslove...
 
Dato for udtalelse 15-06-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at en kommune ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at undtage en dom afsagt over et byrådsmedlem fra aktindsigt i medfør offentlighedslovens § 19, stk. 1. Statsforvaltningen lagde vægt på, at det omhandlede domsudskrift, henset til, at dette var fremsendt til kommunen, ikke kunne antages at være indgået til og benyttet i en sag inden for strafferetsplejen. Forudsætningen for at anvende offentlighedslovens § 19, stk. 1, var herefter ikke opfyldt.

Statsforvaltningen har endvidere udtalt, at kommunen har handlet i overensstemmelse med offentlighedslovens § 30, nr. 1, ved at give delvist afslag på aktindsigt i oplysninger vedrørende domsudskriftet, der fremgik af en afgørelse fra Valgbarhedsnævnet samt i et referat fra et byrådsmøde.

Statsforvaltningen udtalte endvidere, at forhåndsklager efter Statsforvaltningens opfattelse, ikke er i overensstemmelse med remonstrationsordningen i offentlighedslovens § 37, stk. 2, der fastsætter, at en klage over en afgørelse om aktindsigt skal fremsendes til den myndighed, hvis afgørelse der klages over.
 
Publiceret 20-06-2016 09:10:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017