Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn
 
Dokument  udtalelse notatpligt-1.pdf
 
Dato for udtalelse 29-06-2016
 
Resumé 

I en sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at en skoleleder, der handler på en underretning skolen har modtaget om en af skolens elever, handler indenfor rammerne af den kommunale enhedsforvaltning.

Skolens ledelse har i medfør af offentlighedslovens § 13 endvidere notatpligt i relation til de oplysninger, som skolen har modtaget om eleven, herunder pligt til at notere navnet på den person, der har meddelt oplysningerne.

Da skolen som en del af den kommunale enhedsforvaltning har modtaget en underretning om en af skolens elever, har skolens ledelse endelig i medfør af forvaltningslovens § 7, stk. 2, pligt til at videresende underretningen til den rette forvaltningsgren i kommunen. Dermed bliver underretningen, herunder navnet på den person, der har meddelt oplysningerne om skolens elev, en del af selve underretningssagen i forvaltningen, der herefter skal tage stilling til spørgsmålet om aktindsigt i anmelderens navn.

 
Publiceret 01-07-2016 11:02:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017