Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering
 
Dokument  § 33.pdf
 
Dato for udtalelse 07-07-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har i den konkrete sag udtalt, at da kommunen ikke nærmere har forklaret, hvorfor en offentliggørelse af de oplysninger, der er undtaget fra aktindsigt, konkret vil forringe kommunens og politiets muligheder for at forebygge og efterforske kriminalitet begået som følge af radikalisering, er der ikke med den anførte begrundelse hjemmel til at undtage dokumenterne fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, nr. 1.
 
Publiceret 08-07-2016 08:13:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017