Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i nationale test
 
Dokument  svar på henv. 05-08-16.pdf
 
Dato for udtalelse 05-08-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at da folkeskolelovens § 55 b i relation til nationale test indeholder en særlig bestemmelse om tavshedspligt i relation til oplysninger om testresultater og testopgaver, idet oplysninger herom i medfør af bestemmelsen er fortrolige, er det Statsforvaltningens opfattelse, at disse oplysninger efter offentlighedslovens § 35 ikke er undergivet aktindsigt.
 
Publiceret 10-08-2016 14:50:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017