Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i juridisk notat
 
Dokument  billund.pdf
 
Dato for udtalelse 11-08-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at et juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om kommunens forkøbsret til en ejendom kan undtages fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 27, nr. 4.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at der foreligger uenighed mellem kommunen og ejeren af ejendommen om kommunens rettigheder ifølge den tinglyste deklarationen i forbindelse med et frasalg af en del af ejendommen. Da sagens parter har modstridende interesser i en gennemførelse af et salg er det Statsforvaltningens opfattelse, at et sagsanlæg vedrørende det omtvistede juridiske spørgsmål, der er behandlet i det omhandlede notat, må anses for en nærliggende mulighed.
 
Publiceret 12-08-2016 13:48:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017