Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Delvist afslag på aktindsigt i el-kontrakter
 
Dokument  delvist afslag på aktindsigt i el-kontrakter.pdf
 
Dato for udtalelse 24-06-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at de fra aktindsigt undtagne oplysninger i nogle kontrakter om levering af el er oplysninger om drifts- og forretningsforhold, der er omfattet af offentlighedslovens § 30, nr. 2. Under hensyn til oplysningernes karakter har Statsforvaltningen endvidere konkret vurderet, at disse er undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 30, nr. 2.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at der er tale om oplysninger om et firmas konkrete prissætning og interne prisopbygning, herunder oplysninger om faste priser, tillæg, gebyrer og fordelingsprocenter i relation til faste og variable priser i kombination med specifikke beskrivelser af kontraktvilkår og metoder for prisoptimering, risikostyring, prissikring, afregning, prisregulering og beregning af tillæg. Hertil kommer, at den konkrete sammensætning af disse elementer, efter det af firmaet oplyste, er udtryk for et udarbejdet forretningskoncept, som er en i konkurrencemæssigt henseende afgørende del af firmaets produkt, og at elmarkedet efter det oplyste er kendetegnet ved hård konkurrence og hårde marginer. Firmaet har anført, at en offentliggørelse af de pågældende oplysninger vil give konkurrenter indblik i firmaets forretningskoncept, og at de potentielle skadevirkninger heraf for firmaets forretningsvirksomhed potentielt kan vurderes til et tocifret millionbeløb.

De fra retten til aktindsigt undtagne oplysninger må, hvis de offentliggøres, således antages at kunne udnyttes kommercielt af virksomheder, der er i direkte konkurrence med firmaet, hvilket må antages at kunne indebære en nærliggende risiko for, at firmaets konkurrenceevne skades med økonomiske tab til følge. Idet der gælder en formodning for, at en udlevering af oplysninger af den omhandlede karakter vil indebære en nærliggende risiko for, at firmaet vil lide økonomisk skade af betydning, er det på ovennævnte baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen har været berettiget til at undtage de pågældende oplysninger fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 30, nr. 2.
 
Publiceret 19-08-2016 13:04:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017