Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Identifikationskravet ikke opfyldt
 
Dokument  2016-54506 afvisning.pdf
 
Dato for udtalelse 25-08-2016
 
Resumé En borger har søgt Hvidovre Kommune om aktindsigt i udgiftsbilag for de seneste fem år vedrørende receptioner, fødselsdag og lignende for medarbejdere på leder-, chef- og direktørniveau, samt om aktindsigt i en opgørelse over konsulentaftaler indgået de seneste fem år. Borgeren har fået afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug.

Statsforvaltningen har besluttet ikke at rejse en tilsynssag, da vi ikke finder grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Hvidovre Kommune har undtaget akter i strid med borgerens ret til aktindsigt i henhold til offentlighedsloven.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at borgerens anmodning om aktindsigt ikke opfylder offentlighedslovens objektive identifikationskrav, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 1, hvorfor Hvidovre Kommune ikke er forpligtet til ved en manuel gennemgang eller lignende at tilvejebringe de ønskede oplysninger.

Statsforvaltningen har henvist borgeren til eventuelt at rette henvendelse til kommunen med henblik på en dialog om konkretisering og afgrænsning af aktindsigtsanmodningen
 
Publiceret 29-08-2016 16:20:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017