Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i navn på en person der har modtaget hospitalsbehandling.
 
Dokument  svar på henv. § 30.pdf
 
Dato for udtalelse 02-10-2016
 
Resumé 

Statsforvaltningen har udtalt, at oplysninger om identiteten på en person, der har modtaget behandling på hospital, er sådanne følsomme oplysninger om helbredsforhold, der er undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 30, nr. 1.

Da sådanne oplysninger endvidere er omfattet af forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1, hvorefter der er tavshedspligt med hensyn til oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold, kan meroffentlighedsvurderingen heller ikke føre til, at der kan meddeles aktindsigt i den pågældendes identitet.

 
Publiceret 03-10-2016 10:46:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017