Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Ressourceafslag - offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1
 
Dokument  aktindsigt - ressourceafslag ofl. § 9 stk. 2 nr...
 
Dato for udtalelse 07-10-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at der ikke er grundlag for at antage, at Fredericia Kommune har handlet i strid med offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1, ved at afslå at behandle en konkret anmodning om aktindsigt under henvisning til, at behandlingen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug.

Statsforvaltningen har lagt vægt på Fredericia Kommunes oplysninger om, at to firmaer har fremsat i alt ti anmodninger om aktindsigt til kommunen inden for en halvårlig periode.

Statsforvaltningen har endvidere ikke fundet grundlag for at tilsidesætte Fredericia Kommunes vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt ansøgeren om aktindsigt må antages at have haft en særlig interesse i de pågældende sager.
 
Publiceret 12-10-2016 10:52:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017