Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt i interne dokumenter
 
Dokument  interne dokumenter § 23 stk. 1 nr. 1.pdf
 
Dato for udtalelse 21-10-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at Langeland Kommune ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at undtage dokumenter relateret til en undersøgelse fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, idet kommunens begrundelse ikke indeholder en redegørelse for, hvilke forhold der har ligget til grund for kommunens vurdering af, at der er tale om interne dokumenter.

Det fremgår endvidere ikke af begrundelsen, at kommunen i forbindelse med sin vurdering af, om der kan meddeles meraktindsigt, har foretaget en overvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, og på den anden side den berettigede interesse, den aktindsigtssøgende som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes.

Statsforvaltningen har anmodet Langeland Kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt. Hvis kommunen på ny vurderer, at de udbedte dokumenter er omfattet af offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, skal kommunen tage stilling til, om dokumenterne er omfattet af retten til aktindsigt i visse interne dokumenter efter offentlighedslovens § 26, eller om dokumenterne indeholder ekstraheringspligtige oplysninger, jf. offentlighedslovens § 28. Et eventuelt afslag på aktindsigt eller meroffentlighed skal opfylde forvaltningslovens begrundelseskrav.
 
Publiceret 28-10-2016 16:21:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017