Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressourceforbrug
 
Dokument  ressourceafslag.pdf
 
Dato for udtalelse 08-11-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at en kommune ikke var berettiget til i medfør af offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1, at afslå aktindsigt under henvisning til, at behandlingen af anmodningen ville være forbundet med et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, idet kommunen ikke havde redegjort for det forventede tidsforbrug ved behandlingen af anmodningen og dermed ikke havde redegjort for, at afslaget på aktindsigt var inden for lovens rammer.
 
Publiceret 14-11-2016 10:13:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017