Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug
 
Dokument  2016-66296.pdf
 
Dato for udtalelse 08-11-2016
 
Resumé En borger har søgt om aktindsigt i en kommunes udgifter til annoncering i to navngivne lokalaviser inden for de seneste 5 år.

Statsforvaltningen har udtalt, at det efter Statsforvaltningens opfattelse ikke er ganske klart, om den omhandlede aktindsigtsanmodning må antages at opfylde identifikationskravet i offentlighedslovens § 9, stk. 1, herunder om kommunen har taget stilling til dette spørgsmål.

Det er imidlertid Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke har handlet i strid med offentlighedsloven ved at meddele afslag på aktindsigt. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at kommunens afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1, er inden for lovens rammer, idet det samlede tidsforbrug for kommunen i forbindelse med behandlingen af aktindsigtsanmodningen efter det oplyste forventes at udgøre 30 timer.

Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at kommunens skønsmæssige afgørelse om, at borgeren ikke har godtgjort en særlig interesse i sin aktindsigtsanmodning ligeledes ligger inden for rammerne af den anvendte bestemmelse.
 
Publiceret 15-11-2016 10:22:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017