Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 7, stk. 1
 
Dokument  2016-63511.pdf
 
Dato for udtalelse 21-11-2016
 
Resumé En borger har søgt om aktindsigt i en opgørelse over kommunes samlede udgifter til et navngivent konsulentfirma i forbindelse med firmaets bistand ved udarbejdelsen af kommunens vækststrategi.

Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Esbjerg Kommune har været berettiget til at afslå anmodningen om aktindsigt i en opgørelse af udgifter til det omhandlede konsulentfirma med henvisning til offentlighedslovens § 7, stk. 1.

Statsforvaltningen har videre udtalt, at det imidlertid ikke fremgår af sagen, om det er muligt for kommunen at imødekomme borgerens indsigtsanmodning i form af et dataudtræk af en sammenstilling af foreliggende oplysninger om udgifter i kommunens database, jf. offentlighedslovens § 11, stk. 1.

Statsforvaltningen har på den baggrund anmode Esbjerg Kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse i overensstemmelse med offentlighedsloven.
 
Publiceret 24-11-2016 10:42:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017