Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 9, stk. 1 - identifikationskravet
 
Dokument  2015-71331.pdf
 
Dato for udtalelse 21-11-2016
 
Resumé Et nyhedsmedie har søgt om aktindsigt i de dokumenter, som regionen tidligere har udleveret til to navngivne medier vedrørende ambulanceselskabet BIOS.

Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Region Syddanmark ikke har forholdt sig til det, som nyhedsmediet har anmodet om aktindsigt i, hvilket er regionens aktindsigtsbesvarelser til to navngivne medier, og på den baggrund ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at meddele afslag på aktindsigt under henvisning til manglende opfyldelse af identifikationskravet, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 1.

Statsforvaltningen har således anmodet Region Syddanmark om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse i overensstemmelse med nyhedsmediets aktindsigtsanmodning og offentlighedslovens regler.
 
Publiceret 24-11-2016 10:44:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017