Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt i oplysninger om bemanding af en akutbil
 
Dokument  udtalelse - akutbil.pdf
 
Dato for udtalelse 23-11-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at en regions afslag på aktindsigt i oplysninger om en akutbils bemanding i et døgn i medfør af offentlighedslovens § 30, nr. 2, ikke med den af regionen anførte begrundelse var berettiget, idet regionen ikke i tilstrækkeligt omfang havde konkretiseret, hvori risikoen for økonomisk skade bestod.

Statsforvaltningen udtalte endvidere, at regionen ikke med henvisning til offentlighedslovens § 33, nr. 3 havde været berettiget til at meddele afslag på aktindsigt i de pågældende oplysninger, da regionen ikke havde redegjort for hvori risikoen for økonomiske skadevirkninger eller en forringelse af regionens forhandlingsposition ved en udlevering af oplysningerne bestod.
 
Publiceret 24-11-2016 10:49:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017