Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i drifts- og forretningsforhold i en samarbejdskontrakt
 
Dokument  afslag på aktindsigt i drifts- og forretningsfo...
 
Dato for udtalelse 07-12-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har i en sag om afslag på aktindsigt i en kontrakt udtalt, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte en kommunes oplysninger om, at kommunen ikke er i besiddelse af yderligere dokumenter end en samarbejdskontrakt (med bilag) omfattet af en virksomheds anmodning om aktindsigt.

Da samarbejdsaftalen indeholder specifikke oplysninger om en anden virksomheds forretningsmodeller og produkter er det Statsforvaltningens opfattelse, at der er tale om oplysninger om drifts- og forretningsforhold omfattet af offentlighedslovens § 30, nr. 2.

Efter en samlet vurdering er det på baggrund af oplysningerne i kommunens afgørelser om karakteren af de fra aktindsigt undtagne oplysninger Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen har været berettiget til i medfør af offentlighedslovens § 30, nr. 2, at undtage disse oplysninger fra aktindsigt, idet der gælder en formodning for, at en udlevering af sådanne oplysninger vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden vil lide et økonomisk tab af betydning.

Det er dog samtidig Statsforvaltningens opfattelse, at samarbejdskontrakten indeholder oplysninger, der ikke er omfattet af offentlighedslovens § 30, nr. 2, herunder navnet på den medarbejder i kommunen, der har underskrevet aftalen, og datoer for udarbejdelsen af samt underskrivelsen af aftalen.

Desuden har kommunen ikke taget stilling til, om samarbejdskontrakten med bilag indeholder oplysninger, der er ekstraheringspligtige i medfør af offentlighedslovens § 34, eller om kontrakten eller dele af den bør udleveres i medfør af meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens § 14.

Statsforvaltningen har derfor anmodet kommunen om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt i samarbejdskontrakten med bilag samt aktliste i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven.
 
Publiceret 03-01-2017 08:50:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017