Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i driftsdata fra vindmøller efter miljøoplysningsloven
 
Dokument  2014 - 124909.pdf
 
Dato for udtalelse 23-12-2016
 
Resumé En borger har søgt om aktindsigt i driftsdata fra to vindmøller indeholdende oplysninger om rotorhastighed, vindhastighed og produceret effekt.

Statsforvaltningen har udtalt, at på baggrund af den tvivl, der kan rejses om rækkevidden af bestemmelsen i miljøoplysningslovens § 2, stk. 5, har Statsforvaltningen ikke fundet grundlag for på det foreliggende at tilsidesætte Svendborg Kommunes vurdering af oplysningernes karakter, hvorefter de omhandlede driftsdata ikke er oplysninger om emissioner til miljøet, hvorved oplysningerne ikke er omfattet af miljøoplysningslovens § 2, stk. 5.

Statsforvaltningen har videre udtalt, at på grund af den tvivl, der kan rejses om oplysningernes karakter af oplysninger om emissioner til miljøet, har Statsforvaltningen fundet anledning til at fremsende en kopi af Statsforvaltningens udtalelse i sagen til Miljøstyrelsen til orientering.

Da Statsforvaltningen ikke har fundet grundlag for at tilsidesætte Svendborg Kommunes vurdering af, at der ikke er ekstraheringspligtige oplysninger i det undtagne dokument, jf. offentlighedslovens § 12, stk. 2, og kommunen har overvejet spørgsmålet om meraktindsigt, jf. offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., foretager Statsforvaltningen ikke videre i sagen.
 
Publiceret 03-01-2017 08:53:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017