Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i personalemapper
 
Dokument  aktindsigt i personalemapper.pdf
 
Dato for udtalelse 18-11-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at offentlighedslovens § 21, stk. 3, om ret til aktindsigt i visse oplysninger i sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, efter Statsforvaltningens opfattelse ikke omfatter oplysninger om de ansattes nationalitet eller oplysninger om, hvilken karakter de ansatte måtte have opnået i forbindelse med eventuel deltagelse i kurser.

Bestemmelsen i offentlighedslovens § 21, stk. 3, omfatter ifølge forarbejderne imidlertid oplysninger om efteruddannelse og kurser.

Det er på den baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at en region ikke med hjemmel i offentlighedslovens § 21, stk. 3, har været berettiget til at undtage eventuelle oplysninger i de ansattes personalesager om gennemførte kursusforløb.
 
Publiceret 13-01-2017 10:20:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017