Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på dataudtræk af antal af operationer
 
Dokument  svar på henvendelse om aktindsigt.pdf
 
Dato for udtalelse 21-12-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at Statsforvaltningen ikke på det foreliggende grundlag finder, at Region Nordjylland med den angivne begrundelse har været berettiget til at afslå at udlevere det ønskede dataudtræk om antal af operationer. I den forbindelse har Statsforvaltningen lagt vægt på de krav, der stilles til effektiv anonymisering i forbindelse med dataudtræk.

Statsforvaltningen har derfor anmodet Region Nordjylland om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til anmodningen om dataudtræk, jf. offentlighedslovens § 11, stk. 1.
 
Publiceret 18-01-2017 09:56:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017