Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i et internt udkast til referat
 
Dokument  afslag på aktindsigt i et internt udkast til re...
 
Dato for udtalelse 30-01-2017
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at et § 60-selskab, som har undtaget et udkast til mødereferat fra aktindsigt under henvisning til offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter, ikke har taget stilling til, hvorvidt dokumentet er omfattet af offentlighedslovens § 26 om retten til aktindsigt i nogle interne dokumenter eller indeholder oplysninger, der er omfattet af ekstraheringspligten i offentlighedslovens § 28.

Statsforvaltningen har bemærket, at offentlighedslovens § 34 om retten til aktindsigt i en del af et dokument, som ifølge begrundelsen er indgået i selskabets vurdering af sagen, ikke finder anvendelse på interne dokumenter.

Statsforvaltningen har endvidere bemærket, at selskabet ikke har været berettiget til at undtage oplysninger i dokumentet fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 30, nr. 2, under henvisning til at udlevering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

Derudover har Statsforvaltningen bemærket, at nogle af de hensyn, som selskabet i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed har lagt vægt på, ikke ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens § 23, stk. 1, som selskabet i den forbindelse har henvist til. Desuden fremgår det ikke af begrundelsen, at det er indgået i selskabets vurdering, at en journalist tilknyttet et massemedie må antages at have en særlig interesse i at få udleveret oplysningerne.

Statsforvaltningen har derfor anmodet selskabet om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt i overensstemmelse med offentlighedslovens bestemmelser.
 
Publiceret 03-02-2017 09:50:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017