Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i oplysninger om personale og beboere på døgninstitution
 
Dokument  2016 - 32751.pdf
 
Dato for udtalelse 14-02-2017
 
Resumé En borger havde som værge for sin søn anmodet en region om aktindsigt i oplysninger, der vedrørte sønnens ophold på en døgninstitution. Statsforvaltningen har i den forbindelse udtalt, at regionen ikke i medfør af offentlighedslovens § 35 var berettiget til at meddele afslag på aktindsigt i navne på et bosteds beboere under henvisning til forvaltningslovens almindelige bestemmelse om tavshedspligt i § 27, stk. 1, nr. 1.

Statsforvaltningen har endvidere udtalt , at regionen efter Statsforvaltningens opfattelse ikke med den anførte begrundelse var berettiget til i medfør af offentlighedslovens § 33, nr. 5, at meddele borgeren afslag på aktindsigt i oplysninger om navne på bostedets medarbejdere. Statsforvaltningen lagde vægt på, at det hensyn som regionen ved afgørelsen ønskede at varetage med afslaget på aktindsigt i medfør af § 33, nr. 5, er et beskyttelseshensyn der er fuldt ud identisk med det hensyn, der er tilgodeset igennem offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 2.
 
Publiceret 20-02-2017 08:51:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017