Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug
 
Dokument  svar på henvendelse om aktindsigt odense.pdf
 
Dato for udtalelse 14-03-2017
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at Odense Kommune ikke handlede i strid med offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1, ved at meddele afslag på aktindsigt under henvisning til at, at det samlede tidsforbrug ved behandlingen af aktindsigtsanmodningen forventedes at overstige 30 timer.
 
Publiceret 15-03-2017 09:47:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017