Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Genoptagelse af sag - offentlighedslovens § 36, stk. 1, 2. pkt.
 
Dokument  2016-67495.pdf
 
Dato for udtalelse 21-03-2017
 
Resumé Statsforvaltningen har på foranledning af en henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 10. januar 2017 genoptaget en sag vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 13. juni 2016 om afslag på aktindsigt i sager om registreringer af utilsigtede hændelser, der har ført til dødsfald.

Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse om afslag på et dataudtræk af registreringer af de omhandlede dødsfald, jf. offentlighedslovens § 11, med henvisning til, at de omhandlede data ikke er registreret i kommunens databaser, men derimod i en database, der hører under Styrelsen for Patientsikkerhed, ikke er i overensstemmelse med offentlighedslovens § 36, stk. 1, 2. pkt.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at det er Ringkøbing-Skjern Kommune, der har modtaget aktindsigtsanmodningen, og at der ikke er tale om aktindsigt i oplysninger, der indgår i en afgørelsessag hos Styrelsen for Patientsikkerhed, men derimod om oplysninger, der er modtaget, registreret og analyseret i Ringkøbing-Skjern Kommune i henhold til sundhedslovens § 198, stk. 1. Statsforvaltningen har således lagt til grund, at Ringkøbing-Skjern Kommune er i besiddelse af oplysningerne.

Statsforvaltningen har på den baggrund bedt Ringkøbing-Skjern Kommune genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til anmodningen om aktindsigt i de sager om dødsfald i forbindelse med utilsigtede hændelser i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er registreret i årene 2010-2015.
 
Publiceret 27-03-2017 15:41:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017