Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i tjenestemandssag og bilag til et dagsordenspunkt
 
Dokument  udtalelse til offentliggørelse 2.pdf
 
Dato for udtalelse 27-03-2017
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at henset til, at der i en personalesag for en ansat i en chefstilling ikke var oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover, var det Statsforvaltningens opfattelse, at Region Syddanmark ikke handlede i strid med lovgivningen ved i medfør af offentlighedslovens § 21, stk. 2, at meddele afslag på aktindsigt i en tjenestemandssag.

Statsforvaltningen udtalte endvidere, at regionen ved afgørelsen om at undtage et internt notat havde redegjort for, at der var foretaget et relevant skøn inden for lovens rammer.

Endelig udtalte Statsforvaltningen, at regionen ikke handlede i strid med offentlighedslovens § 33, nr. 5, ved at meddele afslag på et afsnit i en e-mail, der indeholdt oplysninger om enkeltpersoners ansættelsesforhold.

 
Publiceret 29-03-2017 09:01:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017