Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt i oplysninger om udbetalte engangsvederlag
 
Dokument  2017 - 6072.pdf
 
Dato for udtalelse 08-06-2017
 
Resumé En borger har anmodet om aktindsigt i oplysninger om årsagerne til udbetalte engangsvederlag til Varde Kommunes direktion i 2016 og anmodet om dataudtræk af oplysninger om udbetalte engangsvederlag til alle medarbejdere i kommunen i 2016.

Ankestyrelsen har udtalt, at det er Ankestyrelsens opfattelse, at Varde Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at undtage oplysningerne om årsagerne til udbetalte engangsvederlag til direktionen i 2016.

I relation til Varde Kommunes afgørelse om afslag på dataudtræk af udbetalte engangsvederlag til alle medarbejdere i kommunen i 2016 er det Ankestyrelsens opfattelse, at Varde Kommune, som vi forstår kommunens begrundelse for afslag på udlevering af en opgørelse over udbetalte engangsvederlag til alle medarbejdere i 2016, har handlet i strid med offentlighedslovens bestemmelser om dataudtræk, idet der ikke er hjemmel hertil med henvisning til et validitetshensyn.

Ankestyrelsen har derfor anmodet Varde Kommune om at genoptage behandlingen af anmodningen om dataudtræk af oplysninger om udbetalte engangsvederlag til alle ansatte i 2016.

Vi har ved denne udtalelse ikke taget stilling til, om Varde Kommune med en mere udførlig begrundelse vil kunne give afslag på dataudtræk af lønsystemet med henvisning til, at det ikke kan foretages ved få og enkle kommandoer.
 
Publiceret 13-06-2017 09:34:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017