Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt i forretningsforhold
 
Dokument  afslag på aktindsigt efter ofl § 302.pdf
 
Dato for udtalelse 15-09-2017
 
Resumé 

Ankestyrelsen har udtalt, at Billund Kommune har undtaget oplysninger fra aktindsigt med en forkert begrundelse. Kommunen har undtaget oplysninger fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 30, nr. 2, med henvisning til, at der er tale om oplysninger om delpriser. Men det er Ankestyrelsens opfattelse, at nogle af de undtagne oplysninger ikke er delpriser.

Ankestyrelsen har derfor bedt kommunen om at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.

Kommunen skal i den forbindelse at overveje, om der skal partshøres over en udtalelse fra det firma, som oplysningerne vedrører.

 
Publiceret 03-10-2017 10:55:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017