Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i løntillæg
 
Dokument  lønmæssige forhold.pdf
 
Dato for udtalelse 01-11-2017
 
Resumé Ankestyrelsen har udtalt, at Region Syddanmark ikke med den anførte begrundelse kunne afslå aktindsigt i lønberegninger med henvisning til offentlighedslovens § 21, stk. 3. Beregningerne fremgik i nogle tilfælde af chefernes personalesager og indeholdt oplysninger om et løntillæg på 15 %.

Løntillæg er lønmæssige forhold, som der er ret til aktindsigt i efter offentlighedslovens § 21, stk. 3. Ankestyrelsen har derfor bedt regionen om at træffe en ny afgørelse.
 
Publiceret 06-11-2017 09:27:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017