Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt - aftaler om leverancer til fællesantenne
 
Dokument  udtalelse § 333.pdf
 
Dato for udtalelse 14-11-2017
 
Resumé Ankestyrelsen har udtalt, at Ishøj Kommune ikke med den anførte begrundelse kunne afslå aktindsigt i eventuelle aftaler om leverancer til Ishøj Fællesantenne i medfør af offentlighedslovens § 33, nr. 3.

Driften af Ishøj Fællesantenne er udliciteret. Derfor er Ishøj Kommune som ejer af fællesantennen ikke i direkte konkurrence med private virksomheder om levering af TV og internet. Kommunen havde ikke konkretiseret en tabsrisiko ved udleveringen af aftaler om leverancer til Ishøj Fællesantenne.

Ishøj Kommune havde heller ikke foretaget en afvejning af de modstående interesser, som det kræves i vurderingen af, om der skulle meddeles meroffentlighed efter offentlighedslovens § 14.

Ankestyrelsen har bedt kommunen om at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse.
 
Publiceret 20-11-2017 09:30:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017