Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Beregning af tidsforbrug til behandling af aktindsigtsanmodninger
 
Dokument  ressourceforbrug.pdf
 
Dato for udtalelse 06-12-2017
 
Resumé 

Ballerup Kommune kunne ikke lægge vægt på ressourceforbruget ved tidligere anmodninger om aktindsigt.

Kommunen afslog at give en borger aktindsigt i nogle fotos, som en anden borger havde sendt til kommunen.

Kommunen begrundede afslaget med, at borgeren tidligere havde bedt om aktindsigt i det samme materiale. Kommunen havde allerede brugt mere end 35 timer på at behandle anmodninger om aktindsigt fra borgeren. Kommunen mente derfor, at den kunne afslå at behandle den seneste anmodning om aktindsigt med henvisning til ressourceforbruget.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommunen ikke kunne lægge vægt på ressourceforbruget i forbindelse med de tidligere anmodninger. Vi har herved lagt vægt på, at borgerens aktindsigtsanmodninger vedrørte forskellige forhold. Der var derfor ikke tale om én samlet anmodning om aktindsigt.

 
Publiceret 07-12-2017 10:01:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017