Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i ejendomsoplysninger
 
Dokument  2007-04-10. tårnby kommune. aktindsigt i ejendo...
 
Dato for udtalelse 10-04-2007
 
Resumé Statsforvaltningen Hovedstaden fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offent lighedsloven ved afgørelser om aktindsigt i vurderings- og ejendomsmateriale for en ejendom eller med reglerne om bevaring og kassation af arkivalier ved kassation af materiale. Statsforvaltningen fandt endvidere ikke grundlag for at antage, at kommunen havde handlet i strid med reglerne om opkrævning af gebyr ved at kræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 14-05-2008
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017