Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Allerød Kommune - aktindsigt
 
Dokument  allerød kommune - aktindsigt.pdf
 
Dato for udtalelse 17-06-2008
 
Resumé Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende eventuelle besparelser på kommunens børne- og ungeområde med den begrundelse, at der var tale om interne arbejdsdokumenter. De omhandlede dokumenter var på et møde i kommunen bl.a. dleveret til 8 ledere af selvejende institutioner i kommunen, hvorved de efter statsforvaltningens vurdering mistede karakter af interne arbejdsdokumenter.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 19-06-2008
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017