Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt
 
Dokument  2007-06-19. region hovedstaden. aktindsigt..pdf
 
Dato for udtalelse 19-06-2007
 
Resumé Statsforvaltning Hovedstaden fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens § 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger om overlægers private bibeskæftigelse fra aktindsigt, og fandt det ikke i strid med princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., at hospitalet havde udleveret en anonym liste over overlægernes private bijobs.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 14-05-2008
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017