Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Esbjerg Kommune - partshøring og opsigelse af kontrakt med plejefamilie
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 23-10-2008
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at Esbjerg Kommune ikke har handlet i strid med forvaltningsloven ved at at undlade partshøring af en plejefamiliekontrakt, der var begrundet i barnets forhold.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 23-10-2008 13:43:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017