Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Region Midtjylland. Aktindsigt efter offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2.
 
Dokument  region midtjylland. aktindsigt efter offentligh...
 
Dato for udtalelse 01-04-2009
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har udtalt, at Region Midtjylland ikke med en generel henvisning til, at der er tale om oplysninger om forretningsforhold, der er af væsentlig betydning for virksomheden, og at en offentliggørelse vil gøre det muligt for andre bydere at udforme deres tilbud i den kommende tilbudsrunde på et diskrimminerende grundlag, kan undtage afregningsbilag fra aktindsigt i henhold til offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 01-04-2009 13:28:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017