Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Københavns Kommune - aktindsigt efter offentlighedsloven
 
Dokument  københavns kommune - aktindsigt offentlighedslo...
 
Dato for udtalelse 13-05-2009
 
Resumé Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det har været muligt for kommunen at identificere ud fra oplysningerne i anmodningen om aktindsigt, sammenholdt med mulighederne for at fremfinde sager i kommunens journalsystem. Kommunen kunne ikke efter offentlighedslovens § 10, nr. 4, undtage to sager i deres helhed fra retten til aktindsigt, men skulle foretage en vurdering af de enkelte bilag i sagerne
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 14-05-2009 12:42:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017