Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aktindsigt i hjemmehjælpers navne og adresser
 
Dokument  sj__1_ - 18.pdf
 
Dato for udtalelse 18-06-2009
 
Resumé Statsforvaltning Syddanmark udtaler, at borgeren ikke efter offentlighedsloven eller anden lovgiv-ning har ret til oplysning om de omhandlede hjælperes adresse, ligesom kommunen ikke har pligt til at forsøge at rekonstruere, hvilke vikarer ansat af et vikarbureau, der i den omhandlede periode er kommet i hjemmet. Det er dog statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke med hjemmel i offentlighedslovens § 12 kan undtage navne på de kommunalt ansatte hjemmehjælpere, der er kommet i borgerens hjem fra aktindsigt.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 22-06-2009 08:09:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017