Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Region Midtjylland. Identifikation i forbindelse med aktindsigt.
 
Dokument  region midtjylland. identifikation i forbindels...
 
Dato for udtalelse 19-08-2009
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har fundet, at regionens behandling af en anmodning om aktindsigt, blev administreret i overensstemmelse med offentlighedslovens regler, når der hensås til identifikationskravet i offentlighedslovens § 4, stk. 3, og til den omstændighed, at aktindsigt kun omfatter allerede foreliggende dokumenter.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 21-08-2009 08:41:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017