Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Gladsaxe Kommune - aktindsigt - navne på medarbejdere
 
Dokument  gladsaxe kommune - aktindsigt - navne på medarb...
 
Dato for udtalelse 09-10-2009
 
Resumé Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om aktindsigt i oplysninger i de ansattes personalesager om de pågældendes navne. Da identifikationskravet i offent lighedslovens § 4, stk. 3, var opfyldt, havde borgeren krav på aktindsigt i oplysningerne i de pågældende medarbejderes navne. Statsforvaltningen foretager sig ikke videre i sagen, da borgeren efterfølgende har fået navnene oplyst.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 19-10-2009 10:05:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017