Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Århus Kommune. Aktindsigt i navn på afsender af brev.
 
Dokument  århus kommune. aktindsigt i navn på afsender af...
 
Dato for udtalelse 30-10-2009
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har udtalt: Et brev til en politiker indeholdt en oplysning, der kunne undtages efter offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1. En aktindsigtssøgende journalist fik brevet udleveret med overstregning af afsenderens navn. Brevet burde i stedet være udleveret efter afdækning af den fortrolige oplysning. Der var ikke i den foreliggende sag hjemmel for at undtage oplysning om afsenderens identitet.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 06-11-2009 13:50:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017