Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Nordfyns Kommune - spørgsmål om notatpligt i sager, der ikke er afgørelsessager
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 06-05-2010
 
Resumé Sagen er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 3. november 2008, hvor statforvaltningen udtalte, at statsforvaltningen er mest tilbøjelig til at mene, at spørgsmålet om notatpligt i sager, der ikke er afgørelsessager, må være et spørgsmål om god forvaltningsskik, hvilket det kommunale tilsyn ikke påser overholdelsen af. Uanset at Folketingets Ombudsmand den 19. januar 2010 har henstillet, at statsforvaltningen genoptager sagen, har statsforvaltningen den 6. maj 2010 besluttet, at der ikke foretages mere i sagen. Statsforvaltningens redegørelse for sin retsopfattelse fremgår af vedhæftede brev af 27. marts 2009. Ombudsmandens brev til statsforvaltningen af 19. januar 2010 ses på ombudsmandens hjemmeside på internettet på følgende link : http://www.ombudsmanden.dk/sager/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2010-4-1/
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 07-05-2010 09:32:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017