Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Billund kommune - opfølgning aktindsigt i kommunikationsbøger
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 14-09-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at det fortsat er i strid med lovgivningen, at Billund Kommune undtager de omhandlede kommunikationsbøger fra aktindsigt med henvisning til § 7 i offentlighedsloven. Billund Kommune vil derimod kunne undtage oplysningerne med henvisning til § 12, stk. 1, nr. 1 i offentlighedsloven. Statsforvaltningen har endvidere udtalt, at Billund Kommunes administration af meroffentlighedsprincippet i § 4, stk. 1, 2 punktum er i strid med lovgivningen, da bestemmelsen ikke forudsætter et informeret samtykke.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 17-09-2010 07:15:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017