Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Billund Kommune - opfølgning på sag om aktinsigt i kommunikationsbøger
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 14-12-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at man ikke er enig i Billund Kommunes opfattelse af, at tavshedspligtsreglerne i den konkrete sag er til hinder for at meddele aktindsigt meroffentlighedsprincippet. Det er statsforvaltningens opfattelse, at de pågældende borgeres tilladelse til ansøgeren om at skrive i bøgerne uden tvivl må sidestilles med et afkald på hemmeligholdelse af de oplysninger, der er noteret i bøgerne. Det vil derfor heller ikke efter statsforvaltningens opfattelse være i strid med tavshedspligtsreglerne, såfremt kommunen i den konkrete sag meddeler aktindsigt i de ønskede oplysninger. Da bestemmelsen om meroffentlighed er en skønsmæssig bestemmelse, som ikke indebærer en pligt til at meddele aktindsigt, har statsforvaltningen ikke mulighed for at pålægge kommunen at meddele aktindsigt, og statsforvaltningen foretager derfor ikke mere i sagen.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 17-12-2010 08:08:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017