Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Faaborg-Midtfyn Kommune -aktindsigt
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 02-03-2011
 
Resumé Det er Statsforvaltningen Syddanmarks opfattelse, at det ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen, at Faaborg-Midtfyn Kommune afslog anmodningen om aktindsigt med henvisning til § 12, stk. 1, nr. 1, i offentlighedsloven i den konkrete sag. Statsforvaltningen har ikke taget stilling til, hvorvidt aktindsigt kunne afslås efter andre bestemmelser i offentlighedsloven. Statsforvaltningen har derfor anmodet kommunen om at oplyse, hvad den agter at foretage sig i den anledning
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 04-03-2011 07:42:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017