Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Kolding Kommune - Aktindsigt
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 12-04-2011
 
Resumé Kolding Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Falck Jobservice A/S på sygedagpengeområdet. En fagforening har efterfølgende anmodet om aktindsigt i denne aftale samt bilag. Kommunen gav kun delvis aktindsigt. Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at kommunens administration af reglerne om aktindsigt ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. Statsforvaltningen Syddanmark har derfor anmodet Kolding Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage sig i anledning heraf.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 15-04-2011 07:05:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017