Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Kolding Kommune - Aktindsigt
 
Dokument  2010-613 700-2.pdf
 
Dato for udtalelse 11-07-2011
 
Resumé Efter Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 12. april 2011 om, at Kolding Kommunes administration af reglerne om aktindsigt ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen, har kommunen fremsendt en ny ekstraheret udgave af partnerskabsaftalen med bilag. Det er således nu statsforvaltningens opfattelse, at Kolding Kommune har handlet i overensstemmelse med den pågældende udtalelse.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 13-07-2011 07:41:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017